Upravit stránku

Domy niskoenergetyczne, pasywne, budynki energooszczędne, energooszczędne mieszkania, etykiety efektywności energetycznej, strata ciepła…Bardzo ważną sprawą dla człowieka współczesnego jest również energia w połączeniu z mieszkaniem, ale zwykły śmiertelnik potrzebował by czasami słownik, jeżeli chce na ten temat przeczytać coś poważnego. Nowych, "energetycznych" pojęć jest przecież dużo, człowiek łatwo pomyli te pojęcia, a ponadto, oznacza to często co innego. Jak nie znaleźć się w "dżungli terminologicznej"?

W serialu "Ciekawski laik pyta" chcemy przedstawić kwestię efektywności energetycznej tak, żeby wszyscy zrozumieli. Całkowity laik w nim zapyta ekspertów z firmy RD Rýmařov, którzy wiedzą naprawdę dużo na temat efektywności energetycznej. I będzie pytał tak długo, dopóki nie zrozumie!

ROZMOWA Z PANEM JIŘÍ POHLOUDKIEM, DYREKTOREM HANDLOWYM FIRMY RD RÝMAŘOV

Ciekawski laik: W internecie natrafiłem na określenie "dom efektywny energetycznie". Zauważyłem, że termin pojawia się również w przypadku niektórych domów z oferty RD Rýmařov. Czy może mi pan wyjaśnić, jako laikowi, co znaczy to określenie?

Jiří Pohloudek: Dzisiaj potencjalny budowniczy spotyka się z wielu pojęciami, które oznaczają stopień domów energooszczędnych, od domów oszczędnych, niskoenergetycznych, pasywnych, zerowych, a nawet aktywnych. W zasadzie chodzi o to, w jakim stopniu domy są zaizolowane, szczelne, z alternatywnymi systemami grzewczymi, które są niezależne od paliw tradycyjnych, z doskonałą kontrolowaną wentylacją z odzyskiem ciepła lub, w stosownych przypadkach, z odpowiednią technologią, która potrafi przesyłać lub gromadzić nadmiar energii spowodowany funkcjonowaniem domu. Z powyższego w sposób oczywisty wynika, że osiągnięcie jakiegokolwiek stopnia domu energooszczędnego jest ściśle związane z możliwościami finansowymi inwestora. Określenie dom efektywny energetycznie to dom, przy budowie którego zastosowano szereg rozwiązań technicznych, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji, co prowadzi do odzyskania środków włożonych.

Ciekawski laik: Ponadto, często używa się terminu "dom energooszczędny". Wydaje mi się, że "dom efektywny energetycznie" i "dom energooszczędny" jest w zasadzie to samo. Czy mam rację?

Jiří Pohloudek: Zasadniczo tak, ale dom energooszczędny może znaczyć oszczędzanie "za wszelką cenę".

Ciekawski laik: W kontekście budynków energooszczędnych najbardziej używa się terminu "dom niskoenergetyczny" lub "budynek niskoenergetyczny", bądź "mieszkanie niskoenergetyczne" (i potem w przenośni cała dziedzina na nazywana jest "technologie niskoenergetyczne"). Myślę, że to już dokładnie zdefiniowane pojęcie określone przez prawo. Czyż nie tak? A w jaki sposób różni się "dom niskoenergetyczny" od innych?

Jiří Pohloudek: om pasywny jest obecnie zdefiniowany przez normę, która zakłada osiągnięcie np. wartości całkowitego zużycia energii 15 kWh/m2/rok, i zalecana wartość szczelności musi osiągnąć w dwóch etapach budowy n50 ≤ 0,6 h-1. Dom niskoenergetyczny jest krokiem pośrednim na drodze do domu pasywnego a jego optymalna wartość to 25 kWh/m2/rok.

Ciekawski laik: Czy zużycie energii jest to samo co "szczególne zapotrzebowanie na ciepło"? Określenie to jest stosowane w definicji technologii niskoenergetycznych bardzo często.

Jiří Pohloudek: Tak, to jest mniej więcej to samo. Szczególne zapotrzebowanie na ciepło to wartość energii zużytej na ciepło i ogrzewanie ciepłej wody na jednostkę powierzchni w zdefiniowanym okresie czasu.

Ciekawski laik: Logicznie myśląc, wadą budynków niskoenergetycznych mogą być wyższe koszty nabycia. Musimy przecież inwestować o wiele więcej w izolację, technologie…Czy dom niskoenergetyczny na klucz potrafi wygenerować takie oszczędności w ogrzewaniu dla czeskiej rodziny, że dojdzie do zwrotu poczynionych nakładów?

Jiří Pohloudek: Obecnie, jeżeli porównamy ceny energii z środkami zainwestowanymi, dochodzi do oddalenia terminów zwrotu nakładów. Są podawane różnorodne liczby terminu zwrotu nakładów. Nie chcę w tym przypadku być optymistą czy pesymistą, raczej realistą. Stały klient, który finansuje dom kredytem, nie uzyska źródeł pozwalających na budowę domu według takiej terminologii.

Ciekawski laik: Firma RD Rýmařov gwarantuje dla wszystkich swoich budynków roczne szczególne zapotrzebowanie na ciepło w wysokości 60 kWh/m2. Jak doszedł Pan do takiej liczby? Czy stwierdzili Państwo, że przy tej oto wartości można osiągnąć idealnego kompromisu między początkowymi kosztami nabycia i oszczędnością w ogrzewaniu w przyszłości?

Jiří Pohloudek: Wartość ta jest obowiązującą wartością dla nowych budowli w sąsiednich krajach, np. w Niemczech i Austrii. Jest optymalną wartością z punktu widzenia zainwestowanych środków oraz zużytych kosztów działalności operacyjnej. Jest również zgodna z obecnymi strategiami energetycznymi w tych krajach. Można stwierdzić, że w Republice Czeskiej, wartość ta może być osiągnięta przez współczesne metody budowlane po przystępnej cenie.

Ciekawski laik: Państwa firma specjalizuje się w budownictwie drewnianym. Mają domy energooszczędne z drewna jakieś szczególne cechy, w porównaniu z innymi materiałami?

Jiří Pohloudek: Firma nie specjalizuje się w budownictwie drewnianym, ale w metodzie suchej budowy, która jest oparta na lekkiej prefabrykacji drewna. To znaczy, że podstawowy system konstrukcji składa się z konstrukcji ramowej z masywnych profili drewnianych. W ten sposób można zbudować budynek ekologiczny lekkiej konstrukcji, który korzysta w większym stopniu z izolacji w systemie sandwich. Dzięki mniejszej objętości jednostkowej można osiągnąć niższego współczynnika przenikania ciepła niż w innych metodach budowlanych. Efekt ten następnie wyróżnia się przez większą użyteczność powierzchni mieszkalnej. Mówiąc prosto, grubość ścian zewnętrznych jest mniejsza a przestrzeń wewnętrzna większa.

Ciekawski laik: Ostatnie pytanie jest być może nieco prowokacyjne i na pewno nie łatwo odpowiedzieć. Jednakże: Czy mógłby Pan powiedzieć, który dom zaoszczędził najbardziej znaczne kwoty na kosztach? Tzn., która z Pana zamówień wygenerowała jak największą oszczędność energii za najkorzystniejszą cenę niż wynosi średnia?

Jiří Pohloudek: Jeśli mam ocenić sytuację z punktu widzenia domu energooszczędnego, to wydaje mi się, że dom, który pozwala zaoszczędzić najwięcej, to NOVA 101, DRAGON 671, LARGO 98. W naszej grupie docelowej znajdują się również ludzie, którzy chcą większe oraz "bardziej luksusowe" domy, jak na przykład KUBIS 88, DRAGON 811, DIMENZE 96, itd. Domy te są droższe niż NOVA 101, ale są nadal znacznie tańsze niż "domy pasywne", które zawierają wartościowe technologie tylko dlatego, żeby wejść pod wyimaginowany numer normy.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona używa plików cookie do świadczenia usług, dostosowywania reklam i analizy ruchu. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to. Wyświetl szczegóły

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Wyświetl szczegóły